Velkommen til

Ærø Lokalradio

Vi sender på FM 107.2 MHz til Ærø Kommune.

Her på hjemmesiden kan du lytte til vores ugentlige Ærø-program med fokus på
lokale nyheder, erhverv, kultur, politik og spændende lokale mennesker og emner.

Radiostationen sender på programtilladelse udstedt af Radio- og TV-nævnet
(Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen), hvor Radio- og TV-nævnet er den
kompetente tilsynsmyndighed.

Foreningen Ærø Lokalradio er underlagt dansk myndighed.

Kunne du tænke dig at producere radioprogrammer, er du velkommen
til at skrive til os og høre mere om hvordan du kan få mulighed for dette.

 

PROGRAM LYT